zapisz się do newsletera

Adresaci działań

Z usług poradni mogą korzystać:

  1. dzieci, młodzież oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni,
  2. pedagodzy,
  3. psychologowie,
  4. logopedzi,
  5. nauczyciele placówek oświatowych;
  • korzystanie z usług poradni jest dobrowolne,
  • korzystanie z usług poradni jest odpłatne,
  • wysokość opłat za usługi świadczone przez poradnię reguluje cennik usług,
  • szczegółowe zasady niepełnoletnia osoba korzystająca z usług poradni ma obowiązek zgłoszenia się z rodzicem lub prawnym opiekunem wnoszenia opłat określa regulamin opłat poradni,