zapisz się do newsletera

Bezpłatna diagnoza logopedyczna

Zapraszamy na bezpłatną diagnozę  logopedyczną. Rejestracja telefoniczna 733235858.

Do logopedy należy wybrać się zawsze, gdy:

1. Twoje dziecko oddycha nieprawidłowo – ma stale otwarte usta, wydaje się jakby mówiło „przez nos”, ma płytki oddech, trudność sprawiają mu ćwiczenia oddechowe i dmuchanie na lekkie przedmioty.

2. Twoje dziecko ma nieprawidłową barwę głosu, jakość głosu wydaje się zaburzona – głos jest ochrypły, nieczysty, jakby był tworzony przez dziecko z dużym wysiłkiem, w trakcie mówienia mięśnie szyi i krtani są wyraźnie napięte.

3. Twoje dziecko ma obniżoną sprawność aparatu artykulacyjnego – w czasie zabawy przed lustrem dziecko nie jest w stanie wykonać proponowanych ćwiczeń lub wykonuje je niepoprawnie (np. nie kieruje czubka języka w kierunku nosa lub brody, nie jest w stanie dotknąć czubkiem języka do podniebienia twardego, nie potrafi parskać wargami, kląskać językiem lub nabierać powietrza ustami, a następnie nadymać policzków jak balon).

4. Twoje dziecko ma nieprawidłowe warunki anatomiczno – czynnościowe mowy: stwierdzono u niego nieprawidłową budowę aparatu artykulacyjnego (skrócone wędzidełko podjęzykowe, przerośnięte migdałki podniebienne, niesymetryczne wargi, nieprawidłową budowę języka i/lub podniebienia twardego), zaburzone są funkcje: ssania, połykania (pionizacja języka, brak objawów nieprawidłowego napięcia mięśni), kąsania (odgryzanie pokarmu przednimi siekaczami), żucia (ruchy inne niż okrężne).

5. Twoje dziecko ma problemy ze słuchem, wydaje Ci się, że często nie reaguje na mowę jakby w ogóle do niego nie docierała, Twoje dziecko miało przeprowadzone badania słuchu i ma stwierdzony niedosłuch.

6. Twoje dziecko nie posługuje się mową, a poziom ekspresji mowy jest obniżony – wydaje się jakby nie potrzebowało komunikować się z otoczeniem, nawet z najbliższymi – rodzicami, rodzeństwem. Zawsze bawi się w ciszy, nie próbuje powtarzać sylab ani wyrazów po dorosłych, nie chce uczestniczyć w dialogu z rodzicami.

7. Twoje dziecko ma ubogi zakres umiejętności leksykalnych, czyli ubogi poziom słownictwa (zna i używa wyraźnie mniej słów niż jego rówieśnicy).

8. Twoje dziecko ma ubogi zakres słownika biernego, a poziom percepcji mowy jest obniżony (nie rozumie nawet prostych zdań lub próśb, nie reaguje na polecenia i zakazy).

9. Twoje dziecko ma ubogi zakres umiejętności fonetyczno – fonologicnych, czyli ma niepełny zasób głosek artykulacyjnych (nie wymawia wszystkich głosek, często przekształca je na inne lub opuszcza niektóre głoski w wyrazach, sepleni).

10. Twoje dziecko ma zaburzone elementy prozodyczne mowy: melodię, akcent i intonację wypowiedzi (niewłaściwie akcentuje wyrazy, mówi w sposób monotonny, nie potrafi okazać za pomocą głosu swojego nastroju czy emocji).

11. Twoje dziecko nie stosuje i nie rozumie mowy pozawerbalnej (nie używa mimiki twarzy do przekazywania informacji bądź wzbogacania swojej wypowiedzi, nie posługuje się gestami rąk, nie rozumie mimiki i gestów, które towarzyszą mowie innych osób).

12. Twoje dziecko ma zaburzone tempo mowy (mówi za szybko lub za wolno), natężenie mowy (mówi za głośno lub za cicho), bądź płynność wypowiedzi (stosuje przerywniki typu: „eee” , „yyy”, zacina się, mówi z pauzami).

Prosimy o wypełnienie pobranego formularzu zgłoszeniowego i przesłanie go na adres:

poradnia@poradniaslupsk.pl

<----------FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY---------->
(pobierz)