zapisz się do newsletera

Integracja sensoryczna

Akademicka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  przyjmuje zgłoszenia na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, które będą odbywać się od stycznia. Ponadto informujemy, że dzieciom,
u których wykryto niepełnosprawność i nie podjęły jeszcze nauki szkolnej przysługuje dofinansowanie. Nasza placówka oferuje pomoc z zakresu Integracji Sensorycznej. Prowadzimy diagnozę procesów integracji sensorycznej oraz indywidualną terapię z zakresu integracji sensorycznej w oparciu o przygotowany program pracy. Zapraszamy!