zapisz się do newsletera

Komunikat Dyrektora Poradni

Komunikat Dyrektora Akademickiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku:
8 maja 2020
Informuję, że na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 ze zmianami z dn. 30 kwietnia 2020 r. Dz. U. 2020, poz. 780) od dnia 11 maja 2020r. Akademicka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku wykonuje swoje zadania statutowe, czyli prowadzi diagnozy, terapie, konsultacje i porady.
Sekretariat Poradni pracuje w godzinach od 9.00 do 18.00
Proszę jednocześnie o zastosowanie się do następujących wytycznych podczas wizyt w Poradni, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Prosimy o:
- noszenie jednorazowych rękawiczek,
- używanie maseczki zasłaniającej usta i nos, zarówno przez dziecko od lat 4, jak i opiekuna,
- dezynfekcję rąk w miejscu do tego wyznaczonym, czyli przy wejściu do Poradni,
- w trakcie wizyty dziecku może towarzyszyć jeden opiekun,
- przybycie na konkretnie określoną godzinę (nie wcześniej),
UWAGA!
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy pozostać w domu, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym oraz naszą Poradnią w celu przełożenia umówionej wizyty.
Informujemy, że zmieniliśmy adres placówki – Słupsk, ul. Wolności 11, nr telefonu bez zmian.