zapisz się do newsletera

Naukowa Metoda Dennisona

Twoje dziecko ma problemy w nauce?

Twoje dziecko jest wybitnie zdolne?

Twoje dziecko jest dyslektykiem?

Twoje dziecko jest geniuszem?

Twoje dziecko ma ADHD?

Przeczytaj koniecznie ofertę naszej Poradni!

Naukowa Metoda Dennisona czyli Kinezjologia Edukacyjna inaczej (Edu-K) to powstała w latach 1976-1980 metoda terapii i twórczej pracy z dziećmi oparta na znajomości wpływu wzorców ruchu na obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i zdolność uczenia się. Metoda stosowana zarówno w pedagogice specjalnej (dysleksja, dysgrafia, ADHD etc.) jak i w pracy z dziećmi wybitnie zdolnymi dla wspomagania geniuszu. Opiera się w praktyce na seriach ćwiczeń ruchowych, które działają pobudzająco na mózg i system nerwowy. Znana jest także jako Gimnastyka Mózgu (The Brain Gym®). Zasady treningu przypominają metody stosowane w rehabilitacji ruchowej i rekonwalescencji przywracającej funkcje życiowe, ruchowe i sprawności umysłowe.

Metody kinezjologii edukacyjnej są bardzo skuteczne w pracy z dziećmi:
 * dyslektycznymi,
 * mającymi trudności w nauce,
 * dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo (ADHD),
 * dziećmi z zaburzeniami zachowania.

Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu® są wstępem do Kinezjologi Edukacyjnej. Składają się one z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Kinezjologia Edukacyjna jest psychosomatyczną rehabilitacją poprzez aktywowanie wzorców ruchowych. Wiele ćwiczeń pierwotnie służyło do badania odruchów neurologicznych, ale wykonywane dłużej jak się okazuje przynoszą też terapeutyczne rezultaty w systemie nerwowym. Jak wiadomo z teorii sportu, dobrze zorganizowana gimnastyka oddziałuje też na umysł, nie tylko na ciało. Stara zasada w zdrowym ciele zdrowy duch sprawdza się w naukowym wydaniu psychogimnastyki na podstawie wiedzy neurofizjologicznej. Dzięki ćwiczeniom Gimnastyki Mózgu® wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować. Stara prawda, że sensowna gimnastyka wspomaga rozwój psychofizyczny dziecka znajduje swoje potwierdzenie w naukowo potwierdzonych efektach stosowania kinezjologii edukacyjnej.

Kinezjologia Edukacyjna jest zatem bardzo nowoczesnym, naukowym i sprawdzonym już w praktyce systemem rehabilitacji ruchowej przeznaczonym także dla wspomagania funkcji pamięci i sprawności umysłowych. Współczesne warunki uczenia się powodują, że prawidłowy rozwój dzieci już 5-6 letnich zostaje zaburzony. We współczesnej szkole wymaga się od dziecka ogromnej pracy umysłowej, wysokiego poziomu wewnętrznej samokontroli, aby osiągnąć określone umiejętności szkolne przy minimalnym wykorzystaniu ruchu. Powoduje to frustracje, lęk i strach, czy poradzi ono sobie z nauką, blokuje radość ze zdobywania nowej wiedzy, hamuje rozwój, spontaniczność i twórcze myślenie. W sytuacji stresu ciało napina się, powoduje to włączenie odruchów "ochronnych". W takiej sytuacji aktywizowane są przede wszystkim tylne partie mózgu, w których włączają się mechanizmy przetrwania. Blokowany jest przepływ informacji do przednich partii mózgu, w których mogą być one przetwarzane w przyczynowo- warunkujących obszarach mózgu. Stres, włączony "odruch ochronny", powoduje zawężenie pola uwagi, a więc w konsekwencji ograniczenie możliwości poznawczych. Wiele z tych zachowań automatycznie przenosimy w dorosłość. Gimnastyka Mózgu® jest jednym ze sposobów na obniżenie poziomu stresu w procesie uczenia się.

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 lat. Na zajęcia można zapisać się po uprzednim złożeniu wniosku w naszej Poradni :)