zapisz się do newsletera

Punkt Przedszkolny Przedszkole Akademickie

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Akademickie. „Akademia Rozwoju Dziecka” pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze, kształcące, wspomaga wszechstronny rozwój dziecka – intelektualny, emocjonalny i fizyczny, zgodny z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Celem edukacji przedszkolnej jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Placówka pełni również funkcje doradcze i wspomagające działania rodziców, zapewnia im udział w kształtowaniu wizerunku placówki, a także integruje społeczność przedszkola ze środowiskiem lokalnym. Staramy się, aby każde dziecko czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe, a także przygotowane do przeżywania sukcesu, ale  i do radzenia sobie z niepowodzeniami.  Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych. Przedszkole kształtuje postawę twórczą, kompetencje społeczne i językowe, prowadzi intensywną inkulturację językową w zakresie języka angielskiego, uczy odróżniać dobro od zła, dba o promowanie zachowań przyjaznych wobec świata przyrody, proekologicznych, prozdrowotnych, tożsamości regionalnej oraz narodowej. 

Więcej informaji w zakładce "Punkt Przedszkolny Przedszkole Akademickie" na stronie głównej.