zapisz się do newsletera

Terapia ręki

Terapia ręki w Akademickiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku.
Zajęcia terapeutyczne mają na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni palców jak 
i dostarczenia wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz ich rozróżniania.
Zajęcia terapeutyczne z terapii motoryki ręki to ćwiczenia 
i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi. Terapia ręki polega na wykonaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i możliwości dziecka. Terapia ręki ma na celu usprawnianie precyzji ruchów rąk, wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, pozwala przekroczyć „linię środka”.

Terapia ręki kierowana jest przede wszystkim do dzieci, które wykazują:
•zaburzenia napięcia mięśniowego;
•trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych 
czynności manualnych, manipulacyjnych;
•trudności w przenoszeniu ciężaru ciała, nieprawidłową postawę 
ciała;
•zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej;
•problemy z nauką, wykonywaniem czynności samoobsługi 
i czynności dnia codziennego;
•problemy w zabawach manualnych lub niechęć do tego typu 
zabaw;
•mało precyzyjne ruchy dłoni, związane z nieprawidłowym 
napięciem mięśniowym (nadmiernym bądź zbyt małym) – 
mocno zaciska kredkę/ ołówek bądź kredki wypadają z dłoni, 
problemy grafomotoryczne
•niechęć do dotykania niektórych faktur

Kiedy bardzo szybko powinniśmy skorzystać z pomocy terapeuty ręki i motoryki małej?
•Gdy pismo dziecka jest nieczytelne, nieestetyczne, brzydkie
•Błędy proporcjonalności (litery wychodzące poza linię)
•Litery pozbawione płynności, nie łączone
•Dziecko ma wolne tempo pisania
•Zeszyty niestaranne, pomazane
•Zbyt silny lub zbyt słaby nacisk narzędzia pisarskiego
•Częste ścieranie i poprawianie
•Męczliwość rąk i zniechęcenie
•Niechęć do wykonywania wszelkich ćwiczeń graficznych
•Ogólna słaba sprawność ruchowa całego ciała, a szczególnie mała sprawność motoryczna rąk.