zapisz się do newsletera

Terapia wczesnego wspomagania rozwoju - zapisy

Specjaliści i terapie dostępne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Zatrudniamy specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół obejmuję specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii oraz rehabilitacji ruchowej. W ramach wczesnego wspomagania dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

  • psychologicznej,
  • pedagogicznej,
  • logopedycznej/ neurologopedycznej
  • arteterapii,
  • muzykoterapii
  • terapii ręki
  • ruch rozwijający W. Sherborne.

Rejestracja telefoniczna 733235858

Prosimy o wypełnienie pobranego formularzu zgłoszeniowego i przesłanie go na adres:

poradnia@poradniaslupsk.pl

<----------FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY---------->
(pobierz)