zapisz się do newsletera

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Akademicka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  przyjmuje zgłoszenia na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, które będą odbywać się od stycznia. Ponadto informujemy, że dzieciom,
u których wykryto niepełnosprawność i nie podjęły jeszcze nauki szkolnej przysługuje dofinansowanie. Nasza placówka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oferuje nowoczesny trening mózgu – Biofeedback. Jest to wspaniały rodzaj terapii dla wszystkich dzieci i dorosłych ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego,  z zaburzeniami koncentracji oraz z zaburzeniami psychosomatycznymi. Zapraszamy!