zapisz się do newsletera

Zapisy na badania i terapię Integracji Sensorycznej

Od czerwca Akademicka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wznawia badania i zapisy na terapię Integracji Sensorycznej. Dzieci posiadające opinię z poradni państwowej o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju będą mogły korzystać z terapii SI w naszej placówce w ramach dofinansowania. Oferujemy również diagnozę i terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, tyflopedagogiczną i Biofeedback. Zgłoszenia i wnioski przyjmujemy codziennie od godziny 8-18. Druk zgłoszeniowy znajduje się na stronie Poradni. W razie pytań można dzwonić pod numer 733 235 858.