zapisz się do newsletera

Zapraszamy

Akademicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest wpisana do ewidencji szkół i placówek Miasta Słupska pod NR E-XI.4430.58.2015. w dniu 30 września 2015. APPP jest niepubliczna placówką oświatową, udzielającą pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, oraz prowadzącą wczesne wspomaganie dziecka.

Poradnia działa na terenie województwa pomorskiego, a także posiada filie na terenie innych województw. Nadzór pedagogiczny nad APPP sprawuje Pomorski Kurator Oświaty, poradnia funkcjonuje zatem w oparciu o obowiązujące regulacje prawa. Opiekę merytoryczną i patronat nad Poradnią sprawuje Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, a organem prowadzącym poradnię jest Centrum Nauki i Biznesu w Słupsku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi usługami na nowej stronie internetowej.