zapisz się do newsletera

Zawieszone zajęcia

Na podstawie podjętej decyzji Prezesa Rady Ministrów od dn. 12 marca 2020 r. odwołuję wszystkie zajęcia terapeutyczne w Akademickiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku.

W celu ograniczenia kontaktów osobistych, wszystkie sprawy związane z badaniami i terapią załatwiane będą drogą telefoniczną lub mailową.

Zalecamy postępowanie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Dyrektor Akademickiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

Bożena Musznicka