zapisz się do newsletera
Cennik

Cennik

Cennik podstawowych usług

Konsultacje:

 1. Jednorazowa konsultacja psychologiczna – 80 zł / godz.
 2. Jednorazowa konsultacja pedagogiczna – 80 zł / godz.
 3. Jednorazowa konsultacja logopedyczna – 80zł / godz.

Diagnoza:

 1. Kompleksowe badanie: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne pod kątem gotowości szkolnej, objęcia dziecka specjalistyczną pomocą, odroczenia od obowiązku szkolnego (2 – 3 spotkania po 1 godz.) – 80 zł / godz.
 2. Badanie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne wraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (2 – 3 spotkania po 1 godz.) – 80 zł / godz.
 3. Badania psychologiczno – pedagogiczne przyczyn trudności w uczeniu się wraz z opinią dla szkoły (24 spotkania po 1 – 2 godz.) – 80 zł / godz.
 4. Badanie psychologiczne przyczyn problemów z zachowaniem lub emocjonalnych wraz z opinią (około 4 godz.) – 80 zł / godz.
 5. Badania pedagogiczne wraz z opinią (około 2 godz.) – 80 zł / godz.
 6. Badania logopedyczne wraz z opinią (około 2 godz.) – 80 zł / godz.
 7. Diagnoza integracji sensoryczno – motorycznej (3 spotkania po 1 godz.) - 80 zł / godz.
 8. Inne badania w zależności od potrzeb – 80 zł / godz.
 9. Wizyty domowe – obserwacja, diagnoza dziecka w jego naturalnym środowisku - 80 zł / godz. + cena dojazdu 0,84 zł / km
 10.  Wizyty w przedszkolu, szkole, placówce w zależności od potrzeb diagnostycznych – 80 zł / godz. + cena dojazdu 0,84 zł / km

Terapia:

 1. Terapia trudności wychowawczych – 50 zł / 45 minut
 2. Terapia trudności w uczeniu się / trening preferencji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni – 50 zł / godz.
 3. Terapia pedagogiczna– 50zł / 45 minut
 4. Terapia psychologiczna – 50 zł / 45 minut
 5. Terapia logopedyczna – 50 zł / 45 minut
 6. Terapia integracji sensorycznej – 80 zł / godz.
 7. Trening ortograficzny indywidualny – 30 zł / godz.
 8. Trening ortograficzny grupowy – 20 zł / godz.

Mediacje:

 1. Rodzinne, sąsiedzkie, szkolne, małżeńskie itp.:
 • pierwsze spotkanie - około 2 godz. – 120 zł / godz.
 • kolejne spotkania - około 1,5 godz. – 90 zł / godz.

Wspomaganie pracy przedszkoli, szkół i placówek:

1. usługi w zakresie wspomagania – 70 zł / godz.

 

UWAGA !!!

 • Opłaty za diagnozy ustalane są indywidualnie z rodzicami lub opiekunami prawnymi w zależności od czasu trwania badania dziecka, jego problemów i oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Czas trwania diagnozy obejmuje wywiad z rodzicami lub opiekunami prawnymi, czynności diagnostyczne oraz przekazane informacji o wynikach badań.
 • W przypadku pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, celem ustalenia terminu spotkania, czasu trwania oraz kosztów.
 • Odwołanie terminu spotkania prze rodziców lub opiekunów prawnych powinno nastąpić co najmniej 24 godz. Przed umówionym terminem.