zapisz się do newsletera

Dla rodziców i opiekunów prawnych

Warsztaty i prelekcje dla rodziców/opiekunów prawnych:

 1. Wsparcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci mających trudności w nauce czytania i pisania.
 2. Nagradzanie i karanie.
 3. Pozwalanie i zabranianie.
 4. Kształtowanie w dziecku gotowości szkolnej.
 5. Kształtowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży.
 6. Komunikacja w wychowaniu.
 7. Przygotowanie dziecka do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
 8. Profilaktyka logopedyczna.
 9. Wartości w wychowaniu.
 10. Radzenie sobie ze współczesnymi uzależni ościami dzieci.
 11. Nadwaga u dzieci.
 12. Rola matki i ojca w wychowaniu.
 13. Wspieranie dla rodziców dzieci jąkających się.
 14. Dzieci z trudnościami w zachowaniu.
 15. Chwalenie i motywowanie dziecka.
 16. Pomoc dla dziecka w uczeniu się.

Czas trwania warsztatów lub prelekcji od 2 do 3 godzin.