zapisz się do newsletera
Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Obszar pomocy z zakresu integracji sensorycznej

  • diagnoza procesów integracji sensorycznej,
  • indywidualna terapia z zakresu integracji sensorycznej w oparciu o przygotowany program pracy,
  • warsztaty dla nauczycieli – jak rozpoznawać i wspierać dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • warsztaty dla rodziców dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

<----------FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY---------->
(pobierz)