zapisz się do newsletera
O nas

O nas

  • poradnia jest wpisana do ewidencji szkół i placówek Miasta Słupska pod NR E-XI.4430.58.2015 w dniu 30 września 2015,
  • poradnia jest niepubliczną placówką oświatową,
  • poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, prowadzi wczesne wspomaganie dziecka,
  • poradnia działa na terenie województwa pomorskiego,
  • poradnia posiada filie na terenie innych województw,
  • nadzór pedagogiczny nad poradnia sprawuje Pomorski Kurator Oświaty,
  • poradnia funkcjonuje w oparciu o obowiązujące regulacje prawa,
  • opiekę merytoryczna i patronat sprawuje Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
  • organem prowadzącym poradnię jest Centrum Nauki i Biznesu w Słupsku.