zapisz się do newsletera

Organ prowadzący poradnię

Centrum Nauki i Biznesu w Słupsku

Centrum Nauki i Biznesu w Słupsku wpisana jest do rejestru, a przedmiotem jej działalności jest:

  • działalność edukacyjna na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym, szkolnictwa na poziomie wyższym niż średnie, kształcenie ustawiczne dorosłych i innych form kształcenia,
  • działalność polegającą na nauce języków obcych,
  • działania wspierające szkoły i placówki oświatowe,
  • działania wspierające biznes,
  • działania promocyjne i marketingowe,
  • działania wydawnicze
  • działania informatyczne.