Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci

Jeśli dostrzegasz w rozwoju Twojego dziecka odstępstwa, nieprawidłowości, coś Cię niepokoi, masz wątpliwości, pytania – nie zwlekaj, przyjdź do jednej z Naszych Poradni ze swoim dzieckiem i skorzystaj z „wczesnego wspomagania rozwoju”.

W Akademickiej Poradni Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznej  w Słupsku uzyskasz poradę, możliwość pełnej diagnozy Twojego dziecka, a także – jeśli będzie zachodziła taka potrzeba – opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Pomoc ta ma na celu niwelowanie lub minimalizowanie czynników zakłócających rozwój dziecka, pobudzanie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka.

Gdzie odbywają się zajęcia w ramach wczesnego wspomagania Rozwoju?

Zajęcia z dziećmi realizowane są w specjalistycznych gabinetach w siedzibe Poradni przy ulicy Wolności 11A w Słupsku

Kto prowadzi diagnozy i terapie dzieci objętych wsparciem?

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą wykwalifikowani specjaliści, diagności i terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych dziecka. (m.in. logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta, pedagog specjalny, neurolog, rehabilitant, psychiatra, specjalista integracji sensorycznej, rehabilitant).

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?

Rodzice powinni wypełnić zgłoszenie dostępne w rejestracji jednej z Naszych Poradni i umówić termin pierwszej wizyty – tel.: +48 733 235 858