zapisz się do newsletera

Zakres działania poradni

Diagnozowanie, opinie i orzeczenia

 • dysleksja,
 • dysgrafia,
 • dysortografia,
 • dyskalkulia,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • gotowość szkolna

Formy terapii

 • terapia psychologiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • arteterapia,
 • dogoterapia
 • integracja sensoryczna,
 • EEG – Biofeedback,
 • zajęcia grupowe.

Konsultacje i poradnictwo w zakresie:

 • pozytywnych metod wychowawczych, nakierowanych na właściwy rozwój dziecka, wspierający jego potencjał,
 • sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w odniesieniu do dzieci i młodzieży,
 • postępowania z dzieckiem mającym trudności w nauce (m.in. dysleksja, dysgrafia, dysortografia) lub z dzieckiem uzdolnionym,
 • postępowanie z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową,
 • sposobów wspierania rozwoju psychoruchowego małego dziecka,
 • przygotowanie dziecka do nauki w przedszkolu, szkole,
 • sposobu postępowania z dzieckiem nieśmiałym, wycofanym, mającym trudności w kontaktach społecznych,
 • sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, metod obniżania stresu, napięcia emocjonalnego,
 • wybory drogi kształcenia i zawodu.

Inne

 • mediacje rodzinne,
 • oferta dla firm i placówek, w tym szkolenia rad pedagogicznych
 • oferta dla rodziców.