Akademicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

Cennik usług

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem poradni.

Informacje

- Opłaty za diagnozy ustalane są indywidualnie z rodzicami lub opiekunami prawnymi w zależności od czasu trwania badania dziecka, jego problemów i oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów.

- Czas trwania diagnozy obejmuje wywiad z rodzicami lub opiekunami prawnymi, czynności diagnostyczne oraz przekazane informacji o wynikach badań.

- W przypadku pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, celem ustalenia terminu spotkania, czasu trwania oraz kosztów.

- Odwołanie terminu spotkania przez rodziców lub opiekunów prawnych powinno nastąpić co najmniej 24 godz. Przed umówionym terminem.

 1. Jednorazowa konsultacja psychologiczna – 120 zł / godz.
 2. Jednorazowa konsultacja pedagogiczna – 100 zł / godz.
 3. Jednorazowa konsultacja logopedyczna – 100 zł / godz.
 1. Kompleksowe badanie: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne pod kątem gotowości szkolnej, objęcia dziecka specjalistyczną pomocą, odroczenia od obowiązku szkolnego (2-3 spotkania po 1 godz.) – 100 zł / godz.
 2. Ocena Rozwoju Procesów Integracji Sensorycznej (SI) – (1-2 spotkania) – 100 zł / godz.
 1. Terapia pedagogiczna– 80 zł / godz.
 2. Terapia psychologiczna – 120 zł / godz.
 3. Terapia logopedyczna – 90 zł / godz.
 4. Terapia integracji sensorycznej – 100 zł / godz.
 5. Trening Umiejętności Społecznych – 80 zł / godz.
 6. Terapia ręki – 90 zł / godz.
 1. Rodzinne, sąsiedzkie, szkolne, małżeńskie itp.:
  – pierwsze spotkanie – około 2 godz. – 120 zł / godz.
  – kolejne spotkania – około 1,5 godz. – 100 zł / godz.
 1. Konsultacja wstępna (60-90 min.) – badania QEEG, opis badania, trening wstępny – 90 zł
 2. Trening EEG (45 min) – dzieci 60 zł; dorośli – 70 zł
 3. Badanie końcowe QEEG + wypis z terapii (w cenie) – 90 zł