Akademicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

Oferta poradni

Zapoznaj się z ofertą Akademickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

sprawdź dostępne metody terapii

Jak możemy Ci pomóc?

Terapia psychologiczna

Praca nad emocjami i problemami za pomocą rozmowy i ćwiczeń.

Terapia pedagogiczna

Leczenie zaburzeń rozwojowych i edukacyjnych poprzez ćwiczenia.

Terapia logopedyczna

Prowadzenie terapii problemów z mową i komunikacją.

Arteterapia

Terapia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych za pomocą sztuki.

Integracja sensoryczna

Leczenie zaburzeń sensorycznych poprzez specjalistyczne ćwiczenia.

EEG - Biofeedback

Praca nad zaburzeniami mózgu poprzez kontrolowanie fal mózgowych.

Dogoterapia

Praca nad zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi dziecka z udziałem przeszkolonego psa

Zajęcia grupowe

Pomoc w rozwiązywaniu problemów za pomocą rozmów i ćwiczeń prowadzonych w grupie.

Wiele innych!

Skuteczność terapii zawsze zależy od indywidualnych potrzeb dziecka, wspólnie ustalimy jaka będzie najlepsza.

Kilka informacji o poradni

Z usług poradni mogą korzystać dzieci, młodzież oraz rodzice lub opiekunowie prawni, na następujących zasadach:

 1. korzystanie z usług poradni jest dobrowolne,
 2. korzystanie z usług poradni jest odpłatne (WWR - bezpłatnie),
 3. wysokość opłat za usługi świadczone przez poradnię reguluje cennik usług,
 4. osoba niepełnoletnia korzystająca z usług poradni ma obowiązek zgłoszenia się z rodzicem lub prawnym opiekunem.

 

Organem Prowadzącym Poradnię jest Centrum Nauki i Biznesu.

Poradnia diagnozuje i opiniuje w sprawach:

 • oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej,
 • logopedii,
 • dysleksji rozwojowej,
 • gotowości szkolnej,
 • ADOS
 • pozytywnych metod wychowawczych, nakierowanych na właściwy rozwój dziecka, wspierający jego potencjał,
 • sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w odniesieniu do dzieci i młodzieży,
 • postępowania z dzieckiem mającym trudności w nauce (m.in. dysleksja rozwojowa) lub z dzieckiem uzdolnionym,
 • postępowanie z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową,
 • sposobów wspierania rozwoju psychoruchowego małego dziecka,
 • przygotowanie dziecka do nauki w przedszkolu, szkole,
 • sposobu postępowania z dzieckiem nieśmiałym, wycofanym, mającym trudności w kontaktach społecznych,
 • sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, metod obniżania stresu, napięcia emocjonalnego (Biofeedback),
 • wybory drogi kształcenia i zawodu.

Poradnia oferuje:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR),
 • Terapia psychologiczna,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Terapia logopedyczna,
 • Arteterapia,
 • Integracja sensoryczna, 
 • EEG - Biofeedback,
 • Dogoterapia,
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
 • Zajęcia grupowe.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące APPP w pigułce:

- poradnia jest wpisana do ewidencji szkół i placówek Miasta Słupsk,

- poradnia jest niepubliczną placówką oświatową,

- poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, prowadzi wczesne wspomaganie dziecka,

- poradnia działa na terenie województwa pomorskiego,

- nadzór pedagogiczny nad poradnia sprawuje Pomorski Kurator Oświaty,

- poradnia funkcjonuje w oparciu o obowiązujące regulacje prawa,

- organem prowadzącym poradnię jest Centrum Nauki i Biznesu w Słupsku.

Oferujemy również:

- mediacje rodzinne,

- oferta dla firm i placówek, w tym szkolenia rad pedagogicznych,

- konsultacje dla rodziców.

Spotkajmy się u nas!

Poradnia to miejsce, gdzie możesz otrzymać profesjonalną pomoc i wsparcie od specjalistów. Nie wahaj się skorzystać z ich pomocy, jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami.

ul. Wolności 11A
76-200 Słupsk

+48 733 235 858

Zapraszamy do kontaktu!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 18:00, oraz w soboty po wcześniejszym umówieniu.