Akademicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

Nasze dzieci to nasza przyszłość

Dzieci to młodzi dorośli, nim się obejrzysz będą wybierać swoją ścieżkę rozwoju i przyszłość, a wkrótce zmieniać nasz świat na lepsze pozwól im jak najlepiej zacząć!

Spotkajmy się u nas!

Poradnia to miejsce, gdzie możesz otrzymać profesjonalną pomoc i wsparcie od specjalistów. Nie wahaj się skorzystać z ich pomocy, jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami.

ul. Wolności 11a
76-200 Słupsk

+48 733 235 858

Zapraszamy do kontaktu!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 18:00, oraz w soboty po wcześniejszym umówieniu.

  sprawdź dostępne metody terapii

  Jak możemy Ci pomóc?

  Terapia psychologiczna

  Praca nad emocjami i problemami za pomocą rozmowy i ćwiczeń.

  Terapia pedagogiczna

  Leczenie zaburzeń rozwojowych i edukacyjnych poprzez ćwiczenia.

  Terapia logopedyczna

  Prowadzenie terapii problemów z mową i komunikacją.

  Arteterapia

  Terapia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych za pomocą sztuki.

  Integracja sensoryczna

  Leczenie zaburzeń sensorycznych poprzez specjalistyczne ćwiczenia.

  EEG - Biofeedback

  Praca nad zaburzeniami mózgu poprzez kontrolowanie fal mózgowych.

  Dogoterapia

  Praca nad zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi dziecka z udziałem przeszkolonego psa

  Zajęcia grupowe

  Pomoc w rozwiązywaniu problemów za pomocą rozmów i ćwiczeń prowadzonych w grupie.

  Wiele innych!

  Skuteczność terapii zawsze zależy od indywidualnych potrzeb dziecka, wspólnie ustalimy jaka będzie najlepsza.

  Kilka informacji o poradni

  Z usług poradni mogą korzystać dzieci, młodzież oraz rodzice lub opiekunowie prawni, na następujących zasadach:

  1. korzystanie z usług poradni jest dobrowolne,
  2. korzystanie z usług poradni jest odpłatne (WWR - bezpłatnie),
  3. wysokość opłat za usługi świadczone przez poradnię reguluje cennik usług,
  4. osoba niepełnoletnia korzystająca z usług poradni ma obowiązek zgłoszenia się z rodzicem lub prawnym opiekunem.

   

  Organem Prowadzącym Poradnię jest Centrum Nauki i Biznesu.

  Poradnia diagnozuje i opiniuje w sprawach:

  • oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej,
  • logopedii,
  • dysleksji rozwojowej,
  • gotowości szkolnej,
  • ADOS
  • pozytywnych metod wychowawczych, nakierowanych na właściwy rozwój dziecka, wspierający jego potencjał,
  • sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w odniesieniu do dzieci i młodzieży,
  • postępowania z dzieckiem mającym trudności w nauce (m.in. dysleksja rozwojowa) lub z dzieckiem uzdolnionym,
  • postępowanie z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową,
  • sposobów wspierania rozwoju psychoruchowego małego dziecka,
  • przygotowanie dziecka do nauki w przedszkolu, szkole,
  • sposobu postępowania z dzieckiem nieśmiałym, wycofanym, mającym trudności w kontaktach społecznych,
  • sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, metod obniżania stresu, napięcia emocjonalnego (Biofeedback),
  • wybory drogi kształcenia i zawodu.

  Poradnia oferuje:

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR),
  • Terapia psychologiczna,
  • Terapia pedagogiczna,
  • Terapia logopedyczna,
  • Arteterapia,
  • Integracja sensoryczna, 
  • EEG - Biofeedback,
  • Dogoterapia,
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
  • Zajęcia grupowe.

  Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące APPP w pigułce:

  - poradnia jest wpisana do ewidencji szkół i placówek Miasta Słupsk,

  - poradnia jest niepubliczną placówką oświatową,

  - poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, prowadzi wczesne wspomaganie dziecka,

  - poradnia działa na terenie województwa pomorskiego,

  - nadzór pedagogiczny nad poradnia sprawuje Pomorski Kurator Oświaty,

  - poradnia funkcjonuje w oparciu o obowiązujące regulacje prawa,

  - organem prowadzącym poradnię jest Centrum Nauki i Biznesu w Słupsku.

  Oferujemy również:

  - mediacje rodzinne,

  - oferta dla firm i placówek, w tym szkolenia rad pedagogicznych,

  - konsultacje dla rodziców.

  Sprawdź o czym piszemy

  Najnowsze aktualności

  Jak przygotować się do mediacji rodzinnej?

  Jakie są korzyści płynące z mediacji rodzinnej?

  Mediacje rodzinne – co to jest i jak mogą pomóc?

  Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy

  Wypełniony formularz możesz dostarczyć do poradni osobiście lub mailowo, przesyłając go po wypełnieniu pod adres e-mail: poradnia@poradniaslupsk.pl