Akademicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

dziecko czytające książkę

Dysortografia – co to jest i jakie są sposoby leczenia? Dysortografia to zaburzenie, które wpływa na zdolności czytania i pisania dzieci. Zaburzenie to ma wpływ na dzieci w wieku szkolnym, które nie są w stanie poprawnie odczytać lub napisać słów, słysząc je lub widząc je w druku. Dysortografia dotyka dzieci w różnym stopniu i może powodować trudności w czytaniu i pisaniu.

Czym jest dysortografia?

Dysortografia to zaburzenie, które wpływa na zdolności czytania i pisania dzieci. Zaburzenie to jest związane z trudnościami w rozpoznawaniu i zapamiętywaniu liter, ich brzmienia i ich połączeń. Dzieci z dysortografią mogą mieć trudności z odczytywaniem słów i wyrażeń, które są im znane, a także z pisaniem słów, które słyszą lub widzą w druku.

Objawy dysortografii

Objawy dysortografii mogą się różnić w zależności od dziecka. Oto niektóre z najczęstszych objawów:

1. Trudności z czytaniem Dzieci z dysortografią mogą mieć trudności z odczytywaniem słów, które są im znane, takich jak imiona, nazwy miast i szkół. Mogą mieć trudności z odczytywaniem słów, które są dla nich nowe, takich jak słowa występujące w książkach lub artykułach.

2. Trudności z pisaniem Dzieci z dysortografią mogą mieć trudności z pisaniem słów, które słyszą lub widzą w druku. Mogą mieć trudności z zapamiętywaniem wyglądu liter i ich brzmienia, co może powodować błędy w pisaniu.

Sposoby leczenia dysortografii

Istnieje wiele sposobów leczenia dysortografii, które mogą pomóc dzieciom w poprawie ich umiejętności czytania i pisania. Oto niektóre z nich:

1. Terapia zajęciowa Terapia zajęciowa to rodzaj terapii, która może pomóc dzieciom w uczeniu się czytania i pisania. Terapeuta może pracować z dzieckiem nad ćwiczeniami, które pomogą mu w rozpoznawaniu liter i ich brzmienia. Może także pomóc dziecku w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania poprzez ćwiczenia słuchowe, wizualne i kinestetyczne.

2. Programy komputerowe Istnieją również programy komputerowe, które mogą pomóc dzieciom w uczeniu się czytania i pisania. Programy te mogą zawierać ćwiczenia, które pomogą dzieciom w rozpoznawaniu liter i ich brzmienia, a także w uczeniu się wyrazów i zdań.

Akademicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

dziecko czytające książkę

Jeśli Twoje dziecko ma trudności z czytaniem lub pisaniem, Akademicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku oferuje wsparcie w tym zakresie. Poradnia oferuje specjalistyczne usługi diagnostyczne i terapeutyczne, które pomogą Twojemu dziecku w nadrabianiu zaległości i osiąganiu lepszych wyników w nauce. Specjaliści w poradni mogą również pomóc w wypracowaniu planu leczenia, który może obejmować terapię zajęciową, programy komputerowe i inne metody wspomagające.

dziecko czytające książkę

Dysortografia może mieć poważny wpływ na umiejętności czytania i pisania dziecka, ale można je skutecznie leczyć. Akademicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku oferuje specjalistyczne usługi diagnostyczne i terapeutyczne, które pomogą Twojemu dziecku w nadrabianiu zaległości i osiąganiu lepszych wyników w nauce. Źródła: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6194777/, https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Dyslexia/, https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dyslexia/what-is-dyslexia.