Akademicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

Mediacja rodzinna

Mediacja rodzinna jest procesem, który może pomóc w rozwiązywaniu konfliktów i napięć między członkami rodziny. Mediacja rodzinna może pomóc w wypracowaniu trwałych i satysfakcjonujących rozwiązań dla wszystkich stron. Przygotowanie do mediacji rodzinnej jest ważne, aby upewnić się, że proces jest skuteczny i produktywny.

Czym jest mediacja rodzinna?

Mediacja rodzinna jest procesem, który ma na celu pomóc w rozwiązywaniu konfliktów między członkami rodziny. Mediator rodzinny jest obiektywnym i niezależnym pośrednikiem, który pomaga rodzinie w rozwiązywaniu problemów i wypracowywaniu trwałych rozwiązań. Mediacja rodzinna może dotyczyć wielu różnych problemów, w tym kwestii opieki nad dziećmi, finansów, komunikacji i innych.

Korzyści z mediacji rodzinnej

Mediacja rodzinna może mieć wiele korzyści dla wszystkich stron. Obejmują one:

  • Szybsze i bardziej skuteczne rozwiązywanie problemów.
  • Ułatwienie porozumienia między stronami.
  • Pomoc w zrozumieniu punktów widzenia innych osób.
  • Tworzenie trwałych i satysfakcjonujących rozwiązań.
  • Pomoc w zmniejszaniu napięć i stresu.
  • Ułatwienie wyrażania uczuć i emocji.

Jak przygotować się do mediacji rodzinnej?

Rodzina w mediacji

Przygotowanie do mediacji rodzinnej może pomóc w zapewnieniu, że proces jest skuteczny i produktywny. Oto kilka kroków, które można wykonać przed mediacją rodzinną:

  • Zrozumienie celu mediacji rodzinnej. Mediacja rodzinna może mieć wiele celów, w tym wypracowanie trwałych rozwiązań dla wszystkich stron i pomoc w zmniejszaniu napięć między stronami. Zrozumienie celu mediacji rodzinnej pomoże wszystkim stronom w określeniu, jakiego rodzaju rozwiązania są wymagane.
  • Ustalenie zasad mediacji. Przed mediacją rodzinną wszystkie strony powinny ustalić zasady dotyczące komunikacji, w tym jak często będą się spotykać, jak będą się komunikować i jakie będą konsekwencje, jeśli któraś ze stron nie będzie przestrzegać zasad. Ustalenie zasad pomoże wszystkim stronom w określeniu, czego można oczekiwać od mediacji rodzinnej.
  • Określenie, czego każda strona chce osiągnąć. Przed mediacją rodzinną każda ze stron powinna określić swoje cele i oczekiwania. Pozwoli to mediatorowi zrozumieć, czego każda strona chce osiągnąć i jakiego rodzaju rozwiązania są wymagane.
  • Przygotowanie się do spotkania. Przed mediacją rodzinną wszystkie strony powinny przygotować się do spotkania. Powinno to obejmować przygotowanie listy pytań i tematów, które chcą poruszyć, oraz przygotowanie listy rozwiązań, które chcą rozważyć. Przygotowanie się do spotkania pomoże wszystkim stronom w określeniu, jakiego rodzaju rozwiązania są wymagane.

Kiedy skorzystać z pomocy specjalisty?

Psycholog rodzinny

W niektórych przypadkach może być konieczne skorzystanie z pomocy specjalisty. Na przykład, jeśli rodzina doświadcza trudnych sytuacji, takich jak przemoc domowa lub uzależnienie, może być konieczne skorzystanie z pomocy specjalisty, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów. W takich przypadkach można skorzystać z pomocy Akademickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, która oferuje szeroki zakres usług i wsparcia dla rodzin.

Podsumowując, mediacja rodzinna może być skutecznym narzędziem do rozwiązywania problemów między członkami rodziny. Przygotowanie do mediacji rodzinnej jest ważne, aby upewnić się, że proces jest skuteczny i produktywny. W niektórych sytuacjach może być konieczne skorzystanie z pomocy specjalisty, w tym Akademickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.

Ponadto na terenie Słupska: Centrum Edukacyjne Technik oraz Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego oferują studia podyplomowe w obszarach: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, terapii czy zarządzania oświatą.