Akademicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

photo of a child
Dyskalkulia, czyli trudność w nauce matematyki, to problem, z którym zmagają się nie tylko dzieci, ale i dorośli. Jak sobie z nim radzić, by pomóc dziecku?

Czym jest dyskalkulia?

Dyskalkulia jest zaburzeniem rozwojowym, które powoduje trudności w nauce matematyki. Osoby dotknięte tym zaburzeniem mają trudności w rozumieniu pojęć matematycznych, takich jak liczby, miary, pojęcia przestrzenne i czasowe. Zaburzenie to może mieć wpływ na wyniki szkolne dziecka, a także wpływać na jego samoocenę.

Jak rozpoznać dyskalkulię?

Dyskalkulia może być trudna do rozpoznania, ponieważ objawy mogą być różne u każdego dziecka. Oto kilka objawów, które mogą wskazywać na dyskalkulię:

  • Trudności w rozumieniu pojęć matematycznych, takich jak liczby, miary i pojęcia przestrzenne.
  • Trudności w rozumieniu pojęć czasowych, takich jak godziny i minuty.
  • Trudności w wykonywaniu prostych obliczeń matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
  • Trudności w rozumieniu i wykonywaniu zadań matematycznych, które wymagają logicznego myślenia.
  • Trudności w rozumieniu i wykonywaniu zadań matematycznych, które wymagają pamięci.

Jak można pomóc dziecku z dyskalkulią?

Pomoc dziecku z dyskalkulią może polegać na zapewnieniu mu odpowiedniego wsparcia i wykorzystaniu różnych technik, które pomogą mu w nauce matematyki. Oto kilka sposobów, które mogą pomóc dziecku z dyskalkulią:

  • Rozmowy z dzieckiem na temat jego trudności i wspieranie go w nauce.
  • Stosowanie metod i technik, które ułatwią dziecku zrozumienie pojęć matematycznych, takich jak wizualizacja, diagramy i zabawy edukacyjne.
  • Stosowanie różnych technik pamięciowych, takich jak powtarzanie i tworzenie własnych skojarzeń.
  • Stosowanie różnych technik koncentracji, takich jak ćwiczenia oddechowe, medytacja i ćwiczenia relaksacyjne.
  • Zapewnienie dziecku odpowiedniego wsparcia ze strony rodziców, nauczycieli i innych dorosłych.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli rodzice lub opiekunowie dziecka z dyskalkulią szukają profesjonalnej pomocy, powinni skontaktować się z Akademicką Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku. Poradnia ta oferuje szeroki zakres usług, takich jak diagnoza, porady i terapia, które mogą pomóc dziecku w radzeniu sobie z dyskalkulią.


Poradnia oferuje szeroką gamę usług, które mogą pomóc dziecku w radzeniu sobie z dyskalkulią. Umożliwia ona dziecku i jego rodzicom skorzystanie z wsparcia profesjonalistów, takich jak psychologowie, pedagodzy i nauczyciele.

Podsumowanie

Dyskalkulia jest zaburzeniem rozwojowym, które powoduje trudności w nauce matematyki. Aby pomóc dziecku z dyskalkulią, rodzice lub opiekunowie powinni skorzystać z porad i wsparcia profesjonalistów, takich jak psychologowie, pedagodzy i nauczyciele. Akademicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku oferuje szeroki zakres usług, które mogą pomóc dziecku w radzeniu sobie z dyskalkulią.

photo of a child
Akademicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku jest doskonałym miejscem, w którym rodzice i opiekunowie dziecka z dyskalkulią mogą uzyskać profesjonalną pomoc w radzeniu sobie z tym problemem.