Akademicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

Relacje w edukacji: jakie znaczenie mają dla rozwoju uczniów?

Relacje w edukacji mają ogromne znaczenie dla rozwoju uczniów. Niezależnie od tego, czy są to relacje między uczniami, między uczniami a nauczycielami, czy też między uczniami a rodzicami, wszystkie te relacje mają wpływ na osiągnięcia uczniów w szkole. Relacje w edukacji są niezbędnym elementem w procesie uczenia się. Jednym z najważniejszych aspektów relacji w edukacji […]